Informationsdagar

På informationsdagarna får du veta allt du behöver veta om att införa hund i vård, skola och omsorg.

Informationsdagar

Informationsdag

Vi erbjuder en möjlighet att få veta mer om sociala tjänstehundar och allt vad det innebär.

Är du politiker/beslutsfattare eller intresserad av att utbilda hund? Här får du information om de effekter och vinster som en social tjänstehund kan medföra.

Informationstillfället är kostnadsfritt!

Anmälan är bindande!

Vill du att vi kommer till din ort/arbetsplats så kan du kontakta oss på info@finskaterapihundskolan.com

Förkunskapskrav
Inga

Priser – Kostnadsfritt

Informationsdag

Datum:
Kl.

Österbotten

Informationsdag

Datum:
Kl.

Södra Finland