Hundassisterad pedagogik (DAE)

Fortsättning

Kursstarter i datumordning

Hundassisterad pedagogik (DAE)

Hundassisterad pedagogik används i skola eller annan typ av pedagogisk verksamhet av exempelvis pedagog, specialpedagog eller annan personal som ska arbeta med hunden som pedagogisk resurs. Inom hundassisterad pedagogik arbetar man målinriktat enligt läroplanen, samt i viss utsträckning med barns sociala, motoriska och kognitiva funktioner. Deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas alltid.

Förkunskapskrav
Godkänd examen i hundassisterad aktivitet (DAA)
Utbildning i olika typer av pedagogisk verksamhet tillsammans med barn, ungdomar och/eller vuxna.
Du behöver tillgång till en dator, kunskap i orbehandlingsprogram samt internetuppkoppling.

Ladda ner kursinformation
Klicka på iconen eller här

Kursavgift1690 € + moms 
Priset inkluderar hyra av utbildningstäcke och L-test med barn.

Diplomeringsavgift315 € + moms(inklusive id-handlingar)

För skräddarsydd examen – be om offert

Hundassisterad aktivitet med barn (DAA-C) – Vörå

Nyhet! Denna utbildning möjliggör för hundteam att arbeta med barn under 13 år på aktivitetsnivå, d.v.s. ej målinriktat/dokumenterat arbete. Utbildningen inkluderar även Läshund.

L-test + intro: 1 maj

Kursdatum: 21-22 maj

Diplomering: 14 augusti

Pris: 680 € + moms

Vörå

Hundassisterad pedagogik (DAE) – Vörå

Ny utbildningsstart planerad till hösten 2020!

L-test + intro:

Kursdatum, 3 kurshelger:

Uppsamlingsdag (online):

Diplomering:

Vörå