Skolhund – Hundassisterad pedagogik

Fortbildning
Utbildningens mål är att utbilda hundteam till målinriktade interventioner med deltagare som ska dokumenteras och utvärderas.

Kursstarter i datumordning

Hundassisterad pedagogik – HAP

Skolhund

Skolhunden används i skola eller annan typ av pedagogisk verksamhet av exempelvis pedagog, specialpedagog eller annan personal som ska arbeta med hunden som pedagogiskt verktyg. Fokus på djurassisterad pedagogik är att hjälpa deltagaren att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

Skolhunden är ett övergripande begrepp som innefattar de olika varianterna vars olika målgrupper man arbetar med.

Läshund – ett koncept vars primära uppgift är att arbeta med att hjälpa barn att utveckla sin läsförståelse alt öva på att läsa. Vi arbetar med inspiration utifrån ett koncept som heter R.E.A.D ifrån USA. Förkortningen står för Reading Education Assitance Dog. Utbildningen ger dig en examen hos R.E.A.D i USA och rättighet att använda dig av deras koncept i arbetet med barn. Man kan välja att examinera sig i enbart denna licens.

Fadderhunden – övningar kopplat till läroplanen

Detta koncept är specialkonstruerat av Svenska Terapihundskolans grundare Sara Karlberg. Ett koncept som bygger på att utveckla barns empati, respekt och ansvar för djur och natur. I konceptet innefattas övningar kopplade till läroplanen, sagobok, målarblad, blanketter och material framtaget för ett professionellt  upplägg gällande säkerhet, allergier och arbetsmiljö.

Fadderhundskonceptet är mycket uppskattat och flexibelt. Ett koncept applicerbart i de flesta verksamheter och formas efter gruppens/individens behov.

Konceptet är varumärkesskyddat hos PRV.

Förkunskapskrav
Besökshundsexamen
2 års genomförd gymnasieutbildning
Du behöver tillgång till en dator, kunskap i orbehandlingsprogram samt internetuppkoppling.

Ladda ner kursinformation
Klicka på iconen eller här

Kursavgift1940 € + moms 
Priset inkluderar hyra av utbildningstäcke och L-test med barn.

Diplomeringsavgift315 € + moms(inklusive id-handlingar)

För skräddarsydd examen – be om offert

Terapihund/Vårdhund (skolhund) – VASA

Introduktion (skolhund) 2/8
Kursdatum: 3-4/8, 22-23/9, 27-28/10, 23/2 2019
Diplomering 3 maj 2019

VASA