Terapihund – Hundassisterad terapi

Fortbildning
Utbildningens mål är att utbilda hundteam till målinriktade interventioner med deltagare som ska dokumenteras och utvärderas.

Kursstarter i datumordning

Hundassisterad terapi – HAT

Terapihund / Vårdhund

Utbildning av både Vårdhund och Terapihund. Alla hundteam deltar samma utbildning. Skillnaden är att de som utbildar sig enligt standard för att examinera sig som Vårdhundsteam skall utföra verksamhetsförlagd utbildning inom demensvård, äldreomsorg eller med människor med förvärvad hjärnskada, Terapihundsteamet kan utföra verksamhetsförlagd utbildning inom vård, skola och omsorg m.m. Förkunskaps krav för att gå utbildningen för hundföraren är genomförd två års gymnasieutbildning för terapihund. För vårdhund krävs två års genomförd gymnasieutbildning inom vård och omsorg. Lämplighetstester och examinering skiljer sig åt mellan Terapihund och Vårdhund. I övrigt deltar man på samma utbildning. Vid frågor maila oss på: info@finskaterapihundskolan.com

Förkunskapskrav
Besökshundsexamen
2 års genomförd gymnasieutbildning
Du behöver tillgång till en dator, kunskap i orbehandlingsprogram samt internetuppkoppling.

Ladda ner kursinformation
Klicka på iconen eller här

Kursavgift1 590 € + moms
Priset inkluderar hyra av utbildningstäcke

Diplomeringsavgift315 € + moms (inklusive id-handlingar)

För skräddarsydd examen – be om offert

 

Terapihund/Vårdhund (skolhund) – VASA

Introduktion (skolhund) 2/8
Kursdatum: 3-4/8, 22-23/9, 27-28/10, 23/2 2019
Diplomering 3 maj 2019

VASA