Allmänna villkor

Grundutbildning
Utbildningens mål är att utbilda hundteam till aktivitet med deltagare

Allmänna villkor

Anmälan
Din anmälan är bindande, men den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt.

Ångerrätt
Du har rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att:

  • Meddela oss inom 14 dagar efter det att gjort din anmälan om test/kurs/utbildning hos Svenska Terapihundskolan.
  • Meddelande om avbokning ska lämnas skriftligen t.ex. via brev eller e-post. Avbokningen ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om vilken kurs/utbildning du är anmäld till.
  • Avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
  • Om kursen/utbildningen har startat och du deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från ångerrätten.
  • Ångerrätten gäller inte för, föreläsningar eller kortare evenemang. Anmälan är i dessa fall bindande och avgiften återbetalas därför inte vid avanmälan.

Lämplighetstest

• Avbokning/avhopp skall göras senast 14 dagar efter du gjort din anmälan för att få pengarna återbetalda.

Detta på grund av att testledare och beskrivare samt lokaler skall kunna avbokas om testet måste ställas in på grund av för många avbokningar.

Anmäler du dig till testet med mindre än 14 dagars kvar till testdatum blir testet absolut bindande och du kan ej få pengar återbetalda. Däremot kan du få bli uppsatt på nästkommande test.

Utbildning

Genom att du anmält dig till lämplighetstestet antar vi att du vill delta på kursen som är knuten till testet. (Vi testar inte hundar som inte har för avsikt att delta på våra utbildningar.

Faktura kommer att skickas till dig via epost om du inte fått dem redan vid lämplighetstestet. Fakturan läggs oftast med betalvillkor i anslutning till månadsslutet månaden före kursstart. Anmälan är bindande och du är betalningsskyldig för kursen. Observera att fakturorna måste vara betalda före kursstart.

Inställd kurs/utbildning
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utbildning/kurs med för få anmälda.
När utbildning/kurs ställs in återbetalas hela avgiften

Avbokning/Avhopp/Betalningsskyldighet

  • Du kan endast avboka/avbryta din plats på utbildningen om du har läkarintyg som styrker att sjukdom förhindrar dig att genomföra utbildningen. Utan läkarintyg blir du skyldig att betala för utbildningen. Anmälningsavgiften återbetalas ej. Du har dock möjlighet att i mån av plats vid senare tillfälle delta på utbildningen.
  • Om ovan nämnda tillfälle skulle uppstå och du har påbörjat utbildningen och deltagit på lektion återbetalas ej den tid du deltagit på utbildningen.
  • Vid no show dvs. ingen avbokning och ingen närvaro blir du betalningsskyldig för utbildningen.

Förbindelse
En anmälan till kurs/utbildning räknas som bekräftelse av villkoren. Anmälan betyder därmed att kund har läst och accepterat de allmänna villkoren.

Försäkring
Skolan har en försäkring som täcker upp våra elever när de är ute i praktik samt under utbildning i vår regi ej för privata eller andra tillfällen.  Vi rekommenderar dig att ha en egen ansvars-, hem- och/eller företagarförsäkring samt veterinärvårdsförsäkring som hanterar övriga situationer. Strikt hundägaransvar gäller som alltid.

Kundregister
Vid anmälan till kurs och/eller köp accepterar du att läggas till i Finska Terapihundskolans kundregister samt register för e-postutskick.
Vi delar aldrig med oss av kunduppgifter eller e-postadresser till tredje part och skickar inte spam.