Förberedande – online

Förberedande utbildning – Sverige

Utbildningen är onlinebaserad och kan startas upp när du önskar och du har ett år på dig att slutföra din utbildning, du tar det i den takt du önskar. Utbildningen drivs av Svenska Terapihundskolan och du bokar den via Svenska Terapihundskolans webshop.

Uppgifterna i kursen är kopplade till två böcker, Kontaktkontraktet av Eva Bodfäldt och Lugnande signaler av Turid Rugaas, vilka utgör kurslitteraturen för kursen. Dessa två böcker ingår även i våra andra utbildningar vilket underlättar för dig om du vill fortsätta våra utbildningar.

Kursplanen för utbildningen är fastställd av Svenska Terapihundskolan och utgår från de kriterier och förutsättningar som ett hundteam behöver för att påbörja ordinarie utbildningar.

Förkunskaper och andra villkor för tillträde till kursen för att beredas tillträde till kursen måste hundföraren ha tillgång till dator, internet och ett youtube konto samt en videokamera/smartphone att filma med.

Utbildningens omfattning

Utbildningen utgörs av distansstudier.

Utbildningen omfattar 11 stycken uppgifter samt fyra stycken informationsblock vilket uppskattas till 20 timmar teoretisk bas. Uppgifterna är kopplade till två böcker vilka utgör kurslitteraturen för kursen. Dessa två böcker ingår även i våra andra utbildningar vilket underlättar för dig om du vill fortsätta våra utbildningar.  Inom ramen för kursen är också praktisk träning inlagd där insatsen kan variera beroende på förkunskaper i hundträning.

Utbildningen syftar till att förbereda hund och förare inför ett framtida lämplighetstest och utbildning till social tjänstehund. Kursen har såväl teoretiska som praktiska inslag.

Utbildningens innehåll

 • Belöning och belöningstekniker
 • Klickerkunskap
 • Kontakt och följsamhet
 • Hundens utvecklingsperioder
 • Socialisering
 • Miljö
 • Passivitet
 • Information och träningstips om:
  • Lämplighetstestet
  • Besökshund
  • Vård/Terapihund
  • Skolhund

Anmälan förberedande

Online
Ortsoberoende
1 år att slutföra
Inga förkunskapskrav
Du anmäler dig genom att köpa kursen i Svenska Terapihundskolans webshop. (klicka på knappen) När vi ser att köpet är genomfört så skickar vi inloggning till din epost. Glöm inte att fylla i rätt epostadress.

Online

Kursens upplägg

Arbetsformerna utgörs av distansstudie där både teoretiska och praktiska inslag ligger som grund.

Utbildningen är förlagd till STHS lärplattform. Läsanvisningar samt läsinstruktioner och uppgifter återfinns på lärplattformen.

Förkunskapskrav
Inga för hunden
Du behöver tillgång till en dator, kunskap i orbehandlingsprogram samt internetuppkoppling.

Pris: 1499 kr inkl. moms
Väljer du att beställa bokpaketet med Kontaktkontraktet och Lugnande signaler i samma order som den förberedande utbildningen, ger vi dig 200 kr i rabatt på utbildningen. Rabatten krediterar vi i Klarna när vi ser att din order är komplett. När du väljer att köpa till bokpaketet får du även en klicker med armband på köpet.