Socialstyrelsen i Sverige

Sammanfattning

Många människor upplever det som positivt att ha kontakt med hundar wetransfer downloaden naar ipad. Hundar används framförallt inom äldreomsorgen som en del i behandling, träning eller för social samvaro. Det handlar om att ta vara på de positiva effekter som hundar kan bidra till inom vård och omsorg windows 19 herunterladen. Just därför är det angeläget att hundar används under kontrollerade former och att de verksamhetsansvariga följer de regelverk som finns.

Om hundar används är det viktigt att det sker enligt verksamheternas systematiska kvalitetsarbete xbox one spiele kostenlos herunterladen. Det innebär bl.a. att en riskanalys görs, att förebyggande åtgärder vidtas och följs upp samt att det finns etablerade rutiner för att använda hundar Download new music for free.

Hundar i vård och omsorg
Vägledning till praktiskt arbete

Ett stort antal studier visar att hundar har många positiva effekter på välbefinnande och tillfrisknande hos patienter i vård och omsorg herunterladen. Som med alla behandlingsformer måste även hundterapi utföras på ett väl planerat och seriöst sätt för att få avsedd effekt. Såväl patienter, anhöriga och personal som hundar måste förberedas och hanteras så att positiva resultat uppnås och risker minimeras ios 8 op iphone 4.

Socialstyrelsen i samverkan med Arbetsmiljöverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten gav hösten 2014 ut en vägledning till gällande författningar när hundar används inom vård och omsorg tax steuerbescheid herunterladen.

För att ytterligare hjälpa vårdgivarna har i detta dokument flera intresseorganisationer och expertorgan gått samman och utarbetat en vägledning om viktiga delar av det praktiska arbetet kring hundar i vården windows 10 iso for free. Tanken är att dokumentet ska vara ett komplement till myndigheternas författningssammanställning.

Vägledningen är medvetet kortfattat skriven och kan inte ses som en fullständig kunskapskälla inom området amazon prime videos download laptop. I kapitlet om smitta och smittspridning har gruppen inhämtat synpunkter från såväl intresseorganisationer som vetenskapliga experter inom området, och formulerat en egen rekommendation som är praktiskt genomförbar whatsapp samsung. Trots de brister som kan finnas är vår förhoppning att denna vägledning ska användas som en första introduktion och ett stöd för de vårdgivare som vill börja använda hundar i sin verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättningen är att dokumentet ska uppdateras regelbundet.

Johan Beck-Friis, Sveriges Veterinärförbund
Ulf Brändström, Astma- och Allergiförbundet
Ann Edner, Svenska Barnläkarföreningen
Sara Karlberg, Svenska Terapihundskolan
Anders Lindfors, Svenska Läkaresällskapet
Åsa Melhus, Uppsala universitet
Jan Rehn, Kommunal